Gotlands trupper.

K. m:t har bestämt, att fortsättningskurs i adjutants- och expeditionsofficerstjänst för yngre reservofficerare ur infanteriet, kavelleriet o. trängen, skall .anordnas innevarande år den 21—31 aug.
Kursen, som förlägges till krigsskolan, har till ändamål att hos eleverna befästa o. utveckla under föregående adjutantskurs vunna kunskaper och färdigheter.
Såsom elev vid kursen här bl. a. beordrats löjtnanten i Gotland infanterikår Engström. (P.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 augusti 1938
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *