Gotlands trupper.

Tjänstledighet har beviljats major Möller under tiden 24 juli—7 aug., löjtnant Pettersson 24 juli—7 aug., fanjunkare Linger 31 juli—14 aug., fanjunkare Johnsson 29 juli14 aug., fanjunkare Jacobsson 8—27 aug. och sergeant Häglund 15—20 aug., samtliga vid Gotlands infanteriregemente.
— Regementsintendenten vid I 18, kapten Barthner, har beordrats att jämte egen tjänst upprätthålla befattningen såsom tjf stabsintendent under major Wallenqvists semester tiden 24 juli—21 aug.
— Semester har beviljats förvaltare Kolmodin den 19 juli—7 aug. och styckjunkare Söderström den 26 juli —7 aug.— Kårchefen A 7 har till sergeanter i kårens reserv konstituerat och förordnat furirerna i A 6 reserv G. T. Andersson, H. E. R. Johnsson och B. A. Larsson.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *