Gotlands trupper.

Militärbefälhavaren på Gotland anhåller hos k. m :t att i arvodesbefattningarna såsom expeditionsunderofficer vid sin stab och som tygunderofficer vid Gotlands artillerikår få från 1 okt. i år förordna pensionerade underofficerare. Befattningarna ha varit ledigförklarade. Från personal på övergångsstat har ingen ansökan inkommit. Armchef en tillstyrker. (P.)
Till tjänstgöring vid krigsskolans övningskompani har såsom underbefäl beordrats korpral 5 Fondelius vid I 18. Inryckning sker den 22 april vid I 1 i Stockholm och utryckning den 10 juli.
Tjänstledighet har beviljats löjtnant Engdahl, I 18, 11-18 april.
En pluton av. 3 kompaniet I 18 har från 11 april beordrats tjänstgöra såsom bevakningsstyrka i Tingstäde.
Avsked har för framtida väl beviljats vid I 18 musikeleven J. EL. Hansson och vicekorpralen 8/K Jonsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *