Gotlands mjölkbedömningsförening

höll i lördags sitt ordinarie årssammanträde i Visby, vilket var besökt av representanter för 13 av länets 21 mejerisammanslutningar. De i tur avgående styrelseledamöterna sekreterare A. O. Olofsson och mejeri konsulent B. Nelson återvaldes, ävenså revisorerna, direktörerna O. A. Åkerbäck och O. Pettersson. Av den upplästa styrelseberättelsen framgick, att föreningen, som arbetar med 6 bedömare, omfattar samtliga länets mejeriföretag. Av den vid dessa invägda mjölkmängden tillhopa c:a 53,2 milj. kg. har 76,8 % kommit i klass I, 20,5 i klass II och 2,7 % i klass III. Kostnaderna för bedömningens utförande hade uppgått till 12,430 kronor eller 0,023 öre per kg. invägd mjölk.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 28 mars 1938
N:r 71

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *