Gotlands artillerikår.

Furiren i Gotlands artillerikårs resedv C. O. V. Nyqvist i Simrishamn anhåller hos k. m:t att få fullgöra tre repetitionsövningar i och för vinnande av befordran till underofficer i reserven, vilket tillstyrkes av vederbörande militära chefer. Det synes för kårens del önskvärt att Nyquist erhåller kompetens för befordran. Han är skyldig att avgå ur tjänst år 1939. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 Juli 1938
N:r 154

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *