Gårdagens prästval.

Folke Thuresson kyrkoherde i Hejde. — Folke Hallén komminister i Rone.

Folke Thuresson.

Vid kyrkoherdevalet i Hejde i går erhöll den i andra förslagsrummet uppförde ständige adjunkten Folke Thuresson i Visby högsta röstetalet eller 141 röster och blev sålunda vald till kyrkoherde i Hejde och Väte församlingars pastorat.
Värmast i röstetal kom den i första förslagsrummet uppförde komministern i Vall Erik V. Amér, som vid Valet erhöll 101 röster. Den i tredje förslagsrummet uppförde kyrköadjunkten Hilding Jacobsson i Höfsne fick 1 röst. Valförrättare var kontraktsprosten G. Reuser i Dalhem.
ln . förrättades som bekant i Rone komministerval för Alva pastorat och vald blev därvid vice pastorn i Hejde Fölke Hallén med 71 röster.
Av hans medsökande fick pastora??adjunkten i När Gustaf Enwall ?????ter och vice pastorn i Rute Åke Hultmark 10 röster. Valförrättare var här kyrkoherde Olof Havrén i Fardhem.
Den nyvalde kyrkoherden i Hejde och Väte Folke Thuresson är född i Visby den 17 april 1909 och son till framlidne sjökaptenen Thure Johansson och hans maka. Då han ännu icke är fyllda trettio år, har han endast genom åldersdispens kunnat erhålla behörighet till kyrkoherdetjänst. Han avlade studentexamen härstädes 1928 och studerade därefter i Uppsala, där han absolverade teol.-fil. examen 1929 och teol. kand.-examen 1934. Samma år prästvigdes han för tjänstgöring i Visby stift. Under tiden har han sedan innehaft prästerliga befattningar som vice pastor i Klinte, Fårö, Dalhem, Grötlingbo och Lärbro. Han har även varit ämbetsbiträde åt komministern i Visby pastorat och har sedan den 1 juni varit kyrkoadjunkt i samma församling.
Den nyvalde komministern i Rone, Folke Hallén, är född den 16 dec. 1907.i Hall, där , fadern var följer. Sina studier har han bedrivit först vid Fjellstedska skolan, där han blev student år 1931, samt därefter vid Uppsala universitet, där han avlade teol. fil.-exalen 1932 och teol. kand. examen 1985. Han prästvigdes 1936 i Strängnäs för tjänstgöring inom Visby stift och har sedan innehaft förordnanden som vice pastor i Othem, Barlingbo, Västkinde, Vänge och Hejde, vilken senare befattning han fortfarande innehar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *