Fyrmästarebefattningen vid Ölands norra udde.

Till erhållande av fyrmästarbef attningen vid Ölands norra uddes fyrplats förordar lotskaptenen i Kalmar hos lotsstyrelsen fyrmästaren vid Fårö fyr J. E. Berggren. Befattningen sökes även av bl. a. fyrmästarna H. G. Engeström, Närs fyrplats, och A. S. Barck, Hoburgs fyr. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *