Fritt näringsliv, starkt försvar.

Lantbrukare John Edmark, Ala.

Då vi nu åter stå inför ett nytt val, är det som alltid av vikt att man gör klart för sig, vilket parti man skall rösta med. För min del har jag alltid satt såsom ett oeftergivligt krav, att det parti jag lämnar min röst skall slå vakt om den personliga äganderätten, ett fritt näringsliv och ett starkt försvar. Högern är det parti, som alltid målmedvetet och ärligt arbetat för uppfyllandet av dessa krav, därför har det också alltid för mig stått fullständigt klart att jag i politiskt hänseende hör hemma hos högern.
Det fria näringslivet, vilket ger möjligheter för var och en att göra en insats i vårt lands ekonomiska utveckling och även få se ett resultat av densamma, är den sporre, som skall hjälpa oss till nya krafttag. Men för varje ansvarskännande medborgare bör det även stå klart att allt detta måste värnas; om det i fortsättningen skall få ett bestående värde måste det skyddas mot eventuella främmande inkräktare, som kunna tänkas vilja tränga in som spekulanter på våra naturtillgångar, våra industrier och för övrigt hela vår blomstrande näringsliv. Högern har häruti känt sitt ansvar och har alltid varit det parti, som många gånger ensamt fåt kämpa för ett för vårt land betryggande försvar.
I dessa punkter, som dock utgöra kärnan i högerns program, bör varje svensk medborgare kunna instämma, oavsett om han är arbetare eller arbetsgivare, företagare eller tjänsteman. Alla böra vi ha ett gemensamt intresse: fosterlandets väl, och med ansvarskänsla inför detta handla vi den 18 september.
Ala i september 1938.
John Edmark.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 16 september 1938
N:r 214

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *