Fridolf Mattsson död.

Ett smärtsamt dödsbud förmäler, att hemmansägaren Fridolf Mattsson, Binge i Alva, i dag avlidit i sitt hem i en ålder av 64 år. 9Sorgebudet kommer icke oväntat, då hr Mattsson ända sedan oktober månad av en svår sjukdom varit bunden vid sjuklägret.
Med Fridolf Mattssons bortgång har en av södra Gotlands mera kända jordbrukare gått ur tiden. Född den 28 mars 1874 på fädernegården, som sedan 1700-talet varit i släktens ägo, kom han tidigt med i sin hemsockens kommunala liv. Vid sitt frånfälle hade han sålunda varit ordförande i kommunalnämnden sedan 1908, ledamot av skolrådet i ett 30-tal år, av kyrkorådet cirka 25 år, ordförande i Gotlands södra brandstodsförening, kronoombud i taxeringsnämnden, ledamot av pensionsnämnden i 25 år och av skogsvårdskommittén i 30 år. Slutligen har han varit fattigvårdsstyrelsens ordförande omkring 20 år. Även jordbrukets ekonomiska föreningar räckte hans mångsidiga intresse till för, och han var bl. a. kassaförvaltare i socknens lokalförening sedan 1905.
Det var alltså en försvarlig arbetsbörda Fridolf Mattsson tog på sig vid sidan om sitt arbete med gårdens skötsel, men hans enastående arbetsförmåga gjorde att han kunde nedlägga ett levande intresse på alla de områden, där han var verksam, och hans redbara och präktiga väsen gjorde också, att sockenborna inte tvekade att anförtro honom sina angelägenheter.
För sitt uppoffrande arbete tilldelades han i fjol guldmedaljen i femte storleken med inskriptionen ”För medborgerlig förtjänst”.
Som närmast sörjande efterlämnar han maka född Bolin, tre döttrar, åldrig moder samt barnbarn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *