Fridlysning av växter.

Länsstyrelsen har på framställningar från vebenskapsakademien och Gotlands hembygdsförbunds har turskyddskommitté meddelat förbud för icke markägare att borttaga eller skada följande. växter: Pulaatilla patens (Nipaippa), jämte hybriden Pulaatilla patena X pratensia (P. Wolfgangiana), Cypripodium calceolus (Guckusko), Orchis palustris (Kärrnycklar), Eryngium. maritimum (Martorn) samt Helichrysum arenarium (Hedblomster). Överträdelse av förbudet straffas med böter fr. o. m. 5 t. o. m. 1,000 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *