Från artillerikåren.

K. m:t har bifallit en ansökan från furiren i Gotlands artillerikårs reserv Carl Nyqvist, Simrishamn, att för vinnande av kompetens för befordran till underofficer i reserven fullgöra en repetitionsövning under vardera av åren 1938 och 1939 samt att för samma syfte få tillgodoräkna sig en repetitionsövning som han fullgjort som värnpliktig år 1927. (P.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *