Försäljning av ecklesiastika jordar.

Kammarkollegium tillstyrker hos k. m:t att från prästbostället nr 1: i Havdhems socken får försäljas ett område om 0,2149 har till Astrid Östergren för 710 kr., ett om 0,2058 har till Bertil Kalström för 620 kr. samt ett om 0,2506 har till Eric Lindqvist för 680 kr. (TT Spec.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 12 Maj 1938
N:r 108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *