Föreningen Gotländsk Idrott

i Stockholm höll sitt årsmöte på Piperska muren den 29 april med stor tillslutning. Sedan års- och revisionsberättelserna upplästs och godkänts och ansvarsfrihet beviljats styrelsen vidtog val av ny styrelse, som fick följande sammansättning: ordf. M. Hejdenberg, v. ordf. R. Löthberg, sekr. F. Andrén, kassör E. Nyberg, klubbmästare A. Klintenberg, styrelsesuppleanter E. Svensson och E. Ekström.Revisorer blevo E. Bolin och B. Berglund.
Föreningen beslöt deltaga i Stockholms varpkastningsförbunds serietävling i klass A och reservlagsserien samt uttalade sig för ett livligt deltagande i tävlingen mot Visby Bollklubb och mot Visby och Gotlands landsbygd, vilka tävlingar i år skola gå i Visby.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *