Flygfältet vid Fårösund.

K. m:t har förordnat, att — därest överenskommelse mellan flygförvaltningen och vederbörande markägare enligt verkställd värdering icke kan uppnås — delar av fastigheterna Ange, Bunge annex och Stux få exproprieras enligt gällande lag för anordnande av land- och sjöflygstationer vid Fårösund.
Kammarkollegium tillstyrker hos k. m:t en ansökan från flygstyrelsen om sådan expropriation.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *