Fisket i Gothemsån.

Landsfiskalen i Kräklingbo distrikt har hos lantbruksstyrelsen förfrågat sig om avstängning med fast fiskeredskap av Gothemsån vid Asbro strider mot bestämmelserna i länsstyrelsens stadga för fiskets bedrivande vid Gotlands kuster. Lantbruksstyrelsen meddelar nu i skrivelse till landsfiskalen, att den icke anser sig böra avge något yttrande i denna sak.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *