Fiske- och småbåtshamn i Visby.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hemställer att kungl. m:t skall medgiva att till anläggning av:en fiske- och småbåtshamn i Visby skall anvisas statsbidrag med 50 procent av kostnaden, dock högst 127,500 kr. Vidare föreslår styrelsen att till företagets påbörjande under innevarande budgetår skall anvisas 65,500 kr., medan beviljandet av återstoden av bidraget får anstå till nästkommande budgetår.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *