Finntrappan har lagats.

Under den senaste veckan ha de söndriga trappstenarna i Finntrappan ersatts med nya trappstenar. Vidare har räcket, som blivit illa åtvånget av en påkörning med bil, reparerats.
Den i stadsfullmäktige av hr Arthur Nilsson väckta motionen om åtgärder för trappans förbättrande har för övrigt av drätselkammaren överlämnats till byggnadskontoret för utredning.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Mars 1938
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *