Femtio år

fyller om torsdag gårdsägaren Gustaf Johansson, Barshaga i Othem.
Efter faderns frånfälle fick han redan i unga år övertaga fädernegården, Gute i Bäl, som även var gästgivaregård. Med moderns hjälp fortsattes den välskötta rörelsen, till dess andra förordningar tillkommo och gästgiverierna drogos in.
Hr J. blev tidigt anlitad för kommunala värv, och var under en lång följd av år såväl kommunalstämmans som nämndens ordförande i Bäl. Dessa uppdrag lämnade han först för ett par år sedan, då han avflyttade från sin födelsebygd till Othem. Sedan några år tillbaka har hr J. varit knuten till Gotlands norra vägdistrikt.
Jubilaren, som således är född den 18/8 1888, är mycket uppskattad för sin välvillighet och gemytliga sätt, och hör till de människor, som skaffa sig många vänner och få avundsmän. Vänkretsen kommer säkerligen att manifestera sin hågkomst på högtidsdagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *