Femtio år

fyller om tisdag målaremästare Ottar Lindgren härstädes. Femtioåringen, som är född i Alskog, kom vid unga år till Visby, där han fick anställning inom målerifacket. Han konditionerade sålunda bl. a. hos målaremästare Gust. Pettersson, och efter ett par års vistelse i Stockholm kom han tillbaka till fäderneön, där han fick anställning hos Engströms målerifirma. För ett femtontal år sedan startade han egen rörelse.
I föreningslivet inom vår stad har målarmästare Lindgren under många år tagit livlig del, och han är en uppskattad och verksåm medlem i en hel rad av våra ideella sammänslutningar. Sålunda är han tjänande broder inom frimurarlogen S:t Nicolaus, är kassör i byggnadsföreningen Fyrväpplingen, sedan ungdomen medlem iN. T. O.| och dess musikkår, ledamot av riddartemplet S:t Hans, Visby arbetareförening, vars sångkör han även tillhört, Visby hantverksförening ’m. m. Slutligen är han även kassör i målaremästareföreningen härstädes.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *