Femtio år

fyller i morgon den 5 d:s fanjunkaren vid I 18 Ernst Ekström. Han kom i kronans tjänst 1905 och fick sin första underofficersfullmakt 1918. Han lämnar i höst sin tjänst vid regementet vid uppnådd pensionsålder samt inträder samtidigt som biträde vid rullföringsområdesexpeditionen i Roma.

Femtio år fyller på lördag, den. 7 maj, rektor. Randolf Eimir, Arboga. Hans är gotlänning, född i Tofta, där fadern, metodistpastor Anders Andersson, verkade i många år, liksom också på andra platser på Gotland. Eimir avlade mogenhetsexamen i Kalmar 1906 inskrevs samma år som student vid Uppsala universitet. Han ägnade sig så åt lärarens kall och tjänstgjorde efter provårskurs vid Norra latin i Stockholm först som extralärare i Södertälje, sedan som vikarierande adjunkt vid Norra latin, extralärare vid Kungsholms läroverk och som adjunkt vid läroverket i Kristinehamn. Sedan ett par år är han rektor vid läroverket i Arboga. Han har varit sekreterare i Sveriges extralärares förening, föreståndare för Föreläsningsföreningen i Kristinehamn, varit ledamot av styrelsen för Kristinehamns stadsbibliotek och av Kristinehamns stadsfullmäktige. För språkliga och pedagogiska studier har han gjort resor i bl. a. Tyskland och Förenta staterna.

Femtio år fyller lördagen den 7 dennes lantbrukaren Ruben Eriksson, Östergårda i Stenkumla.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *