Femtio år

fyller den 28 d:s folkskolläraren Thure Wange i Linköping. Han är född i Lärbro, avlade folkskollärareexamen i Strängnäs 1909, antogs efter vikariat i Karlskrona till e. o. lärare i Linköping 1910 och blev ordinarie där 1914. Han har under många år haft sin tjänstgöring förlagd till Folkungaskolan i Linköping.
Såväl inom folkskolestyrelsen som lärarekåren har Wanges duglighet tagits i anspråk för ett stort antal uppdrag av olika slag. Lärarekårens representant i folkskolestyrelsen är han sedan 1926, ett uppdrag som han fullgjort med takt och skicklighet. Gladlynt och hjälpsam är han livligt avhållen i kamratkretsen och varmt uppskattad både gom lär rare, människa och kamrat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *