Fårösundsfärjorna.

Kommerskollegiet tillstyrker hö k. m:t att skepparen Martin Nilsson får t. v. med befattningen som befälhavare på någon av färjorna Fårösund förena anställning såsom motorskötare å fartyget i fart mellan Gotland och Fårön, under villkor att å fartyget därjämte finnes ställd styrkunnig besättningsman. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *