Fälttjänstövningar Gotland runt.

Intressanta stridsskeden under snabba marscher.
För några dagar sedan, då vi en morgon hade vägarna utåt Visborgs slätt, lade vi märke till att det var mer än vanligt livligt på kaserngården till I 18. Att någonting extra var i görningen kunde man förstå av, att en del manskap var ifärd med att stuva( ombord diverse persedlar på lastbilar, medan andra mannar gnodde på, för att surra fast kulsprutor, granatkastare och allt vad det kunde vara på sina vehiklar. Det kommenderades till uppställning och snart var man färdig för avmarsch.

Häftiga strider mot landstigande fiende.
Trupperna ha efter dagens strider i gått i bivack, tältstaden är uppförd i och kokvagnarna tilldraga sig truppernas största intresse vid den tidpunkt vi anlända till lägret. Under denna paus mellan övningarna söka vi upp övningsledaren och första frågan är givetvis:
Är majoren belåten med övningarnas förlopp? Och hur är hälsotillståndet efter strapatserna ?
Jo, allting har gått väl i lås oaktat övningarna varit ganska krävande. Truppernas hälsotillstånd är i mycket tillfredsställande, varför resultatet kan anses vara gott.
Om övningarna förlopp meddelar major Lindh bl. a. följande:
Avmarschen skedde den 10 mars med 7:de kompaniet kl. 8,00 och 5:te kompaniet en timme senare.
Kompanierna uppträdde mot varandra. För 7:de kompaniet gällde det att fördröja motståndarens framryckning, vilken avsåg att snarast nå Klintehamn. Under ständiga strider drogo sig, också trupperna söder ut över Tofta och Västergarn, så att övningsledaren kunde avblåsa striden strax norr om Klintehamns samhälle, varefter kompanierna, som under dagen haft egna övningar, inträffade på eftermiddagen i Klintehamn. Strålande väder rådde och svag medvind underlättade marschen söder ut.

Anfall mot Tingstäde fästning.
Övningarna den 15 mars avsågo att visa hur ett överraskande anfall mot en befästning kan utföras. Tingstäde fästning försvarades av bevakningsstyrkan. II bataljonen framgick över Otemars och grupperades i t snabbt i skogspartierna norr fästet, i varefter anfallet skedde. En verklig mur av eld mötte de anfallande, men de hade dock nått fram till taggtrådshindret närmast fästningen, då ledaren lät blåsa ”eld upphör”. Efter genomgång av dagens övning vidtog tältslagning, varefter på eftermiddagen kapten Carleson förevisade verksamheten vid sitt batteri för infanteristerna. Deltagarna i övningarna i bereddes även tillfälle att under be fälhavarens i Tingstäde, kapten Sellergren,. ledning bese befästningarna.

Friluftslivet skänker härlig aptit.
Efter återkomsten från visiten i fästningen är tiden inne för dagens allra angenämaste paus – middagen. Det doftar av dillkött och soppa, vilket synes smaka förträffligt efter dagens ansträngningar. Visserligen E rörde sig förflyttningen denna dag E om endast en och en halv mil, men motvinden var hård. Och förresten är det icke det lättaste att storma en fästning.
Nå, vad tycker ni om den här långfärden, fråga vi en yngling, som i nyss hämtat sin portion vid kokvagnen. Har det varit mycket ansträngande?
Näej inte så värst. Det har ju j inte varit någon svår terräng.

En annan säger:
Vi ha cyklat på merendels skapliga vägar, så det är ju helt annorlunda än om man skulle knalla och gå med packning och allt. En tredje synes ha uppfattat fälttjänstövningen även som en turistfärd,
Vi är ju fastlänningar så gott som allihop, så det var ju ett bra tillfälle att se sig om på Gotland, som man hört talas så mycket om. Men aldrig kunde jag tro att Gotland var så stort.
Under sista dagen uppträdde kompanierna, vartdera med underställt artilleri, ånyo mot varandra. Under ständig stridskänning med motståndaren drog sig 7:de kompaniet tillbaka från Tingstäde till Bro, där en försvarsställning intogs. 5:te kompaniet, paniet, som var förstärkt med tingstädeplutonen i främsta linjen, trängde kraftigt på sin motståndare och vid Bro utvecklade sig sedan striden. Här avbröts övningen, ledaren gav ros och ris samt avtackade de förband, som deltagit i marschen och övningarna, varefter hemmarschen till kasernerna företogs.
Sista dagens cykelförflyttning uppgick till 26 kilometer under hård motvind.
Under hela veckan hade regnet hållit lit sig borta, men, när den siste cyklisten trampat in på kaserngården, föllo de första regndropparna, vilka voro inledningen till en ganska riklig nederbörd. Denna störde dock icke de hemkomna krigarna, som denna natt fingo sova inomhus och mellan lakan.
Övningar av ovan beskrivna slag äro av stort värde, varför dylika troligen komma att upprepas. Efter vad vi försport förestår ännu en större övning. Men huru denna är planerad, är väl ännu en hemlighet.
T–a.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 30 mars 1938
N:r 73

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *