Ett bilmissöde

inträffade i dag på middagen i de s. k. Hanes kvior i Endre. En större lastbil tillhörig Skäggs A.-B. skulle på den smala vägen gör en omkörning med påföljd att vägkanten brast och bilen lade sig på kant i diket. Farten var vid olyckstillfället ganska ringa och varken bilen, föraren eller en medföljande paåssagerare erhöllo några skador. Bilen kom från Barlingbo mejeri och var lastad med kärnmjölk, som skulle köras till Skäggs. Bärgningsbil tillkallades genast från Visby och den hade ett drygt timslångt arbete med att få upp haveristen på vägen igen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Juli 1938
N:r 158

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *