Ersättning för taxeringsbestyret.

Länsstyrelsen i Gotlands län hemställer hos k. m:t om anvisande av minst 18,000 kr. för utbetalande av gottgörelse för bestyret med årets taxering. Inkomst- och förmögenhetsskattesumman för året uppgår till 796,814 kr., varav å bolag 147,361 kr, den extra inkomst- och förmögenhetsskatten — till 49,565 kr., särskild skatt å bolagets inkomst till 43,451 kr. och utjämningsskatten till 22,515 kr, . Antalet i inkomstlängderna upptagna skattskyldiga har uppgått till 21,015 mot 20,218 år 1937 och sammanlagda antalet inkomna deklarationer ha varit 16,684 resp, 15,769. Det har allt fortfarande visat sig att taxeringsarbetet ställt sig synnerligen besvärligt och tidsödande för taxeringsfunktionärerna. Antalet frångångna deklarationer har för landsbygden utgjort 3,996 och för Visby 1,181 eller tillhopa 5,177 vilket är belysande för arbetets omfattning och sättet för dess bedrivande. (P.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *