En ungdomsvesper

hölls i går kväll i domkyrkan under medverkan av deltagarna i den dirigentkurs, som för närvarande pågår i Visby, samt av biskop Ysander och medlemmar i domkyrkokören. En mycket talrik samling åhörare deltog i den stämningsrika högtiden, som inleddes med en körsång av Bach: ”Kommen för Herren med tacksamhet”. Efter församlingssång vidtog altartjänst, där biskopen och kyrkoherde Hilding Sjöfors, Torne, assisterade och den sistnämnde utförde här sångpartierna. Sedan kören och församlingen ytterligare sjungit några sånger höll-biskopen ett kort och kärnfullt uppbyggelsetal till de församlade och därefter följde åter en avdelning sånger dels av mans- och damkörerna dels av församlingen. Vespern avslutades med Välsignelsen samt psalmen 3:7.
Om söndag kommer dirigentkursen att ge en musikandakt i Hejnums kyrka kl. 5,30, varvid orgel-, sopranoch barytonsoli jämte ett antal körsånger komma att utföras.
På måndag kväll kl. 7 hålles åter en musikandakt i domkyrkan, då bl. a. tre satser ur Cherubinis Requiem skola framföras.
Kl. 8 på tisdag kväll, slutligen, ger dirigentkursen konsert i Sanda kyrka och programmet för denna konsert upptar åtta körkompositioner förutom de olika solosakerna.
Sammanlagt tjugo körverk ha instuderats under kursen och envar av de tjugo deltagarna har fått på sin lott att dirigera ett av dem. Om onsdag äger kursavslutningen rum och körförbundets stipendier och diplom komma då att fördelas bland kursdeltagarna.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 15 Juli 1938
N:r 160

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *