En trafikkurs.

närmast avsedd för affärsbud o. dyr anortdnas har på Hansabio kommande vecka, varom annons i morgon lämnar närmare besked. Kursen inledes om måndag afton med förevisning av en av Föreningen för trafiksäkerhetens främjande framställd trafikfilm och allmänheten äger tillträde. Främst gäller det emellertid att arbetsgivarne se till att deras åkande anställda infinna sig och tillgodogöra sig den undervisning, som under kursen meddelas. Kursledare blir överkonstapel Karl Olsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *