En stämningsfull begravning

ägde rum i går eftermiddag i domkyrkans kapell, då stoftet efter änkefru Kristina Lovisa Jansson vigdes till gravens ro. . Jordfästningsakten förrättades av domkyrkokomminister Nils Öberg, vilken höll ett anslående griftetal utgående från textorden i Hebr. 4: 9: ”Ännu står en sabbatsvila åter för Guds folk”. Före jordfästningen sjöngs ps. 586: 1, 3, 4 v.
och efter densamma ps. 569: 2—4. En rik blomsterskörd hade sänts till båren.
Efter den högtidliga ceremoniens slut fördes kistan ned till hamnen och ombord på ångaren Drotten. Gravsättningen äger rum å Mariefreds kyrkogård.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *