En sextioåring.

Henrik Pettersson.

På lördagen fyller en av stadens mest kända hantverkare, nämligen bagaremästaren Henrik Pettersson, sextio år.
Henrik Pettersson är född i Visby, lärde sitt yrke här och fick sitt gesällbrev 1898. Efter några år, närmare bestämt år 1906, etablerade han sin egen firma, vilken är känd och välkänd i staden. Inom hantverkarnes sammanslutning är han en uppburen medlem, f. n. vice ordförande i Visby fabriks- och hantverksförening samt ordförande i Hantverksidkarnes pensionskassa.
Förövrigt har han under årens lopp blivit starkt engagerad i det kommunala arbetet på olika områden och överallt vunnit odelat förtroende och många vänner. Han har en period tillhört stadsfullmäktige, är sedan många år tillbaka ledamot av kyrkorådet och tillhör numera också kyrkofullmäktige sedan denna institutions tillkomst. I fattigvårdsstyrelsen har han varit, med sedan år 1921 och sedan samma år även 1 nykterhetsnämnden, varjämte han sedan 1931 tillhör barnavårdsnämnden.
Det är alltså i första rummet i de sociala nämndernas arbete han gjort en av intresse buren och även från alla håll väl vitsordad insats.
Sitt ideella intresse har han för övrigt visat inom nykterhetsrörelsen, där han sedan ungdomen är en verksam och trogen medlem av IOGT. För offentligheten är han säkert mest uppmärksammad som en lycklig deklamatör, vars namn kan betraktas nästan som obligatoriskt på alla program inom en hel del ideella föreningar i staden. I Tempelriddarorden har han också varit livligt verksam och i riddartemplet S:t Hans har han sedan tio år tillbaka beklätt posten som vice ordförande.
En villig arbetare, när det gäller social eller ideell verksamhet, i vänkretsen en sann israelit, i vilken det icke finns något svek, en hedersman i allt sitt görande och låtande som sådan kan ”mäster Henrik” begå sin sextioårsdag med vetskapen om uppskattning och tillgivenhet från många vänner i vårt samhälle.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 14 Juli 1938
N:r 159

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *