En regnig veckohelg

har det varit över hela Gotland, och nederbörden, som var efterlängtad av alla lantmän, har på sina håll medfört en riktig rotblöta, som väl skall åstadkomma, att växtligheten tar riktig fart. För den höskörd, som ännu inte stackats, var väl dock blötan mindre lämplig.
Då Fårö har man under de namnda dagarna fått sammanlagt 20 mm., vilket dock betraktas som väl litet därute, då ju som bekant Fårö ingenting fick med av regnet för ett par dagar sedan. I Rute fick man inte mindre än 30,7 mm., medan det i Visby regnade 17,6 mm. I. Roma föll. 11,2 mm. nederbörd, och Östergarns fyr hade 12,8 samt en ganska besvärande tjocka, som höll i sig ännu i dag på förmiddagen. Längre söderut blev man något mindre gynnad av regnets gud, och i Hemse uppmättes sålunda endast 8,2 mm., medan Linde hade 11 och Hoburgen 7 mm. På flera platser mullrade åskan på avstånd, men den torde icke kommit upp över landet.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 Juli 1938
N:r 156

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *