En påskfest, för stadens gamla

hälls i går kväll i Församlingshuset. Som arrangör stod Stadsmissionens syförening och pastor Thuresson kunde vid festens början kl. 4 hälsa ett 80-tal åldringar välkomna. Efter kaffestunden följde ett trevligt uppträdande av några småflickor, som imiterade vårblommor och sjöngo vårsånger. Sedan spelade fru Edit Ljungvik några violinsoli till ackompanjemang av fröken Gerda Munthe. Biskopen höll därpå ett anförande, där han berättade minnen från sin tid som sjömanspastor i London. Efter det att några sånger sjungits bjödos festens besökare på påskägg och smörgåsar, varpå pastor Thuresson avslutade den lyckade festen med en betraktelse.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *