En gripande sorgeakt

ägde rum i Roma kyrka i går, då. stoftet efter chauffören Bror Pettersson, som förra onsdagen omkom vid bilolyckan i Vall, vigdes till den sista vilan. I sorgehuset hölls först en andaktsstund, varvid landstingsman Ernst Svensson höll ett kort tal till den avlidnes minne. Den högtidliga akten i kyrkan inleddes med psalmen 250: 1-4, varefter kyrkoherde A. Ruhr ritualenligt förrättade jordfästningen och i anslutning därtill höll en dödsbetraktelse med text ur Apg. 10: 34 43. Sist sjöngs psalmen 102: 5. Därpå fördes kistan ut på kyrkogården och sänktes i graven, där officianten lyste frid över stoftet. Många människor följde den avlidne på hans sista färd och blomsterskörden vid båren var ovanligt rik.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *