En brobyggnadstfråga.

Kammarkollegium har ej funnit skäl att f. n. föra talan för bevakande av det allmännas rätt vid handläggningen inför Söderbygdens vattendomstol av vägstyrelsens i Gotlands södra vägdistrikt ansökan att få verkställa ombyggnad av den vid utloppet från Paviken i Västergarns socken nu befintliga bron.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 1 Juli 1938
N:r 148

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *