Eldsvåda i Ljugarn.

Nya brandsprutan räddade huset.
Vid middagstiden i går utbröt eld i yttertaket på jordbrukaren Emil Petterssons villa i Ljugarn. Elden observerades omedelbart och per telefon kallades folk till brandplatsen. Den nya motorsprutan, som stationerades i Ljugarn för ett par veckor sedan, kom nu för första gången till användning och fungerade så väl att hela huset med undantag av övre delen av yttertaket kunde räddas. På grund av den starka blåsten hade ej några utsikter funnits att kunna rädda byggnaden utan den kraftiga motorsprutans hjälp. Den räddade därmed värden för flera gånger större belopp än dess inköpsumma. Därigenom har samhället och även omgivande socknarna en trygg tillgång vid eldfara.
Byggnaden ligger på den s k. Burgen och på c:a 50 meters avstånd finnas flera andra hus, bl a elektricitetsverket och Ekesborgs pensionat, som, om eldsvådan fått större omfattning, kunde blivit hotade. Någon eldsvåda har inte inträffat i Ljugarn sedan 1927, varför det får betraktas som en mycket lycklig omständighet att man nu för några veckor sedan fick en ordentlig motorspruta, som snabbt kunde hindra eldens framfart.
Släckningsarbetet gick utmärkt, trots att man varken hunnit prova sprutan eller öva något brandmanskap, och man hade snart fått ut en slagledning på 300 meter från en brunn vid Lövängens pensionat.
Eldsorsaken är ännu icke klarlagd, men troligt är, att gnistor från skorstenen av stormen förts in under takteglen och antänt det torra spåntaket.
Byggnaden är försäkrad i Gotlands norra härads branstodsförening.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 26 Mars 1938
N:r 70

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *