Edv. Snöbohm 75 år.

På torsdagen fyller en av Klintehamns mera bemärkta personligheter grosshandl. Edv. Snöbohm 75 år.
Han är född i Klinte och i Klinte-hamn har han också utfört ett omfattande arbete både som affärsman och som medborgare. Efter att ha avlagt studentexamen i Visby 1882 genomgick han Schartaus handelsinstitut och var åren 1883-84 anställd hos grosshandlare Herman Rhodin i Stockhglm samt delägare i firman R. Snöbohm åren 1884 —1902. Handelsfirman E. Snöbohm i Klinte, som etablerats 1858, övertog han 1902 och drev den sedan till 1933, då han överlät densamma, men grosshandlare Snöbohm fortsätter alltjämt tillsammans med sin efterträdare i firman hr Erik Ahlström firmans trävaruaffärer.
Under årens lopp har grosshandlare Snöbohm beklätt snart sagt alla uppdrag och befattningar inom det kommunala livet. På de senare åren har han emellertid efterhand dragit sig ifrån det aktiva kommunala arbetet men han är alltjämt ordförande i hamndirektionen. Vasariddare är han sedan 1927. I allt sitt handlande rättskaffens och rejäl, och personligen gemytlig och vänsäll har hr Snöbohm förvärvat mångas vänskap samt allmän aktning och uppskattning. De flesta ha nog också svårt att tro att den spänstige grosshandlare Snöbohm på Klinte nu fyller 75 år, ty han har genom åren bevarat sig såväl kroppsligt som andligt vital och rörlig. Härtill har kanske bidragit hans alltid bevarade och visade intresse för idrotten, främst då segelsport och gotländsk idrott. Särskilt den senare har alltjämt i grosshandlare Snöbohm en pålitlig vän och gynnare och otaliga äro de pris, som han med varm hand skänkt till tävlingarna i gotländsk idrott.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 26 april 1938
N:r 94

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *