Dödsfall Axel Lindqvist

Tillkännagives att vår käre, gode fader och farfader f. d. Stationsinspektoren Axel Lindqvist stilla och fridfullt avled i dag i tron på sin Frälsare i sitt 82 levnadsår; djupt sörjd och saknad av oss, släkt och vänner.
Klintehamn den 17 juli 1938.
Esther o. Gotthard Lindqvist.
Vivi. Torsten.

Vid Ditt läger dödens ängel stod
viskande så sakta, nu Du lidit nog.
Och Du lycklig är som nu fått sluta.
Ifrån plågor och från livets strid
Och Ditt trötta huvud luta
Uti evig, stilla frid.
Sv. ps. 424.

Jordfästningen sker i Klinte
kyrka onsdagen den 20 juli kl.
4 e. m. Alla de, som önska föl-
ja den avlidne till graven, sam
las kl. 2,30 e. m. i G. Lindqvists
bostad i Klintehamn.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 18 Juli 1938
N:r 162

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *