Dödsfall.

Pastor K. A. Wik, Saltsjöbaden, avled på torsdagen.
Han var född i Ölme i Värmland 1860 och inträdde vid 18 års ålder i metodistkyrkans tjänst. Efter studier vid Teologiska skolan i Uppsala anställdes han som predikant i Heby och verkade sedan under fyra decennier i olika församlingar, däribland i Visby, samt senast som distriktsföreståndare. Som medlem av en rad stiftelser och föreningar var han outtröttligt verksam och hade även säte i riksutskottet för De kristnas förbudsrörelse. Han var även några år verksam i Finland. Närmast efterlämnar han maka och barn.
I en ålder av 82 år har förre hemmansägaren Olof Niklas August Olofsson, Burs i Källunge, avlidit på Mariahemmet. Han var född i Nybingels i Gothem, där han övertog jordbruket efter sina föräldrar. Senare brukade han en följd av år Bjärge i Vallstena, och på gamla dagar han han varit ägare av ett litet ställe vid Burs i Källunge.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 September 1938
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *