Dödsfall.

I sitt hem under Kungsladugården vid Visborgs slätt avled i dag byggnadssnickaren G. Karlström i en ålder av 55 år. Han har en längre tid varit sjuklig och oförmögen till arbete men dödsfallet: kommer dock för vänkretsen oväntat. Smålänning till börden var han tidigare anställd vid infanteriregementet innan han övergick till civilt yrke. Han var gammal medlem av Visby arbetareförening och Visby varpklubb. Alltid glad och god, kamratlig och vänfast, efterlämnar han ett gott minne hos en stor vänkrets, som deltager med de närmaste — maka och barn samt syskon — i sorgen.
— I en ålder av sextio år avled i dag på länslasarettet byggmästaren Johan Viktor Lindberg, Skåls i Näs. Den bortgångne, som ännu när han för cirka fjorton dagar sedan insjuknade, drev sin byggnadsrörelse, har gjort sig känd som en duktig karl, hjälpsam mot alla med råd och dåd. Han var också mycket anlitad som byggmästare, men har även tagits i anspråk för en del allmänna uppdrag. Sålunda tillhörde han bl. a. under många år fattigvårdsstyrelsen i kommunen, en post vilken han emellertid lämnade föregående höst. Den avlidne sörjes närmast av maka och två söner.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 augusti 1938
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *