Dödsfall.

Målarmästaren Emil Othberg avled i går nära 70 år gammal i sitt hem i Slite. Othberg var född i Slite, men fick sin utbildning i målaryrket i Hemse.
Han återvände i 25-årsåldern till Slite, där han så småningom kom att driva egen rörelse. Ända till kort före sin död var han i verksamhet och i sin kundkrets har hans skicklighet som yrkesman blivit allmänt erkänd. Genom sitt fridsamma och försynta väsen har han tillvunnit sig aktning och sympati i vida kretsar.
Den avlidne sörjes närmast av maka, född Geselius, en son, som numera övertagit faderns rörelse, samt två döttrar, Sara en är gift i Hemse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *