Dödsfall.

Igår avled härstädes änkefru istina Jansson i en ålder av 89 år. Änka efter galvanisören Johan Jansson vid Norstedt & Söner i tockholm har hon de senare åren varit bosatt hos sin dotter och måg, landskamrer och fru Gustaf Melin härstädes. Utom av dem sörjes hon nu närmast av en dotter, bosatt i Arvika, samt barnbarn.
— Förre fyrmästaren på Östergarns fyr L. P. Stuxberg har avlidit här i en ålder av 68 år. Han kom i lotsverkets tjänst redan i 20årsåldern. och tjänstgjorde 9 år som fyrbiträde vid Tärnuddens fyr på Sandön, Han förflyttades så i samma befattning till Hoburgens fyr och blev något år senare fyrvaktare på Östergarn. Efter tre år där var han fem år uppbördsfyrvaktare på Hallshuks fyr till dess han 1913 blev fyrmästare på Östergarns fyr, en tjänst som han innehade till dess han 1933 avgick med pension och Hösatte sig i Fårösund.
Den avlidne tillhörde den kända lotssläkten Stuxberg. Han var en samvetsgrann och plikttrogen människa, arbetssam och redbar, och han gjorde sig också omtyckt av alla med vilka han kom i beröring.
Närmast sörjes han av maka, född Fardstedt, och två barn; en dotter, gift i Stockholm, och en son, lots i Fårösund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 20 Maj 1938
N:r 115

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *