Dödsfall.

Förre fanjunkaren Emil Löfgren avled härstädes i dag i en ålder av nära sjuttio år. Han kom i tjänst vid Gotlands infanteriregemente den 4 april 1887 och blev sergeant den 15 mars 1890. Som bataljonsadjutant tjänstgjorde han i 11 år eller från 1890 t. o. m. 1901. Som fanjunkare i reserven avgick han med pension den 1 dec. 1919. Änkeman sedan några år sörjes den bortgångne närmast av barn.
— På garnisonssjukhuset på Visborgs slätt avled i morse bilreparatören Lars-Ulle Gahne i en ålder av nära 21 år. Han fullgjorde för närvarande sin värnplikt och dödsorsaken var lunginflammation. Den avlidne beskrives som en präktig och skötsam ung man, omtyckt av både överordnade och kamrater. Han var särskilt intresserad av brottningen. Närmast sörjande äro föräldrar och syskon.
— I den höga åldern av 85 år avled i går i sitt hem f. handlanden Vilhelm Wahlby, Buttle.
Han var född vid Buttlegårda och drev under en lång följd av år vid sidan av sitt jordbruk en omfattande affärsrörelse med lantbruksprodukter. I sin krafts dagar bekläddes han även med en rad kommunala förtroendeuppdrag, och han var sålunda bl. a. ordförande i kommunalstämman, kommunalnämnden, fattigvårdsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen. Han var en präktig, snäll och hjälpsam man och efterlämnar ett aktat minne hos alla han kom i beröring med.
Som närmast sörjande efterlämnar han svägerska och syskonbarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 Maj 1938
N:r 114

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *