Dödsfall.

Konsthandlaren Johnatan Hörberg avled i tisdags i sitt hem i Stockholm. Han var vid sitt frånfälle omkring femtio år gammal. I egenskap av huvudman för släkten övertog han chefskapet för Smöjens kalkbrott år 1925, då den dittillsvarande chefen därstädes, en äldre broder, avled 1925. För ett tiotal år sedan då kalkbrottet övergick i Sockerbolagets händer, flyttade Hörberg till Stockholm där han fortsatte den Arfvedsonska konsthandeln. Han har sedan lång tid varit sjuklig. Närmast sörjande äro maka, född. Arfvedson, en son och två döttrar.

I tisdags avled i Rimforsa i Östergötland f. d. fanjunkaren vid Gotlands infanteriregemente Albert Nilsson. Han var född 1862 vid Karby i Roma och inträdde år 1883 i kronans tjänst som vice korpral vid Gotlands nationalbeväring. År 1887 blev han sergeant vid Gotlands infanteriregemente, sedan han år 1886 varit kommenderad till underoffieersskolans högre kurs vid infanterivolontärskolan vid Karlsberg. Han blev senare under åren 1890-91 kommenderad som biträdande lärare på volontärskolan på Karlsborg och förordna.des år 1898 till regementsväba. År 1901 utnämndes han till fanjunkare vid regementet och blev 1906 svärdsnian. År 1915 fick han avsked med pension från sin tjänst men kvar’ stod ytterligare ett år i krigstjänstgöring. Under åren 1915-20 var ha.n även förordnad som landstormsförrådsförvaltare i Bäl.
Fanjunkare Nilsson efterlämnar minnet av en gammal hedersman, vilken var allmänt uppskattad såväl bland kamrater som underlydande.
Den avlidne sörjas närmast av flera, syskon, däribland fanjunkaren Oskar Nilsson, Visborgs slätt, och folkskollärare Hjalmar Nyren, förut i Alskog, samt av tre döttrar, alla gifta p& fastlandet.

F. hemmansägaren Ludvig Qviberg, Anningåkra i Havdhem, avled i går i sitt hem i en ålder av 86 år.
Med Ludvig Qviberg har en av veteranerna inom baptiströrelsen på Gotland gått ur tiden. Han kom tidigt med i denna rörelse oeh har bl. a. i många år varit föreståndare för Havdhems baptistförsamling. Även i Gotlands blåbandsförbund har han varit verksam och var även en del år förbundets ordförande. Inom sin hemsocken har han bl. a. varit medlem av kommunalnämnden och valnämnden. Anningåkra, där den gamle hedersmannen nu fått sluta sina dagar, ägde och brukade han åren 1882-1921, då han överlämnade den till sin son. Gården har f. ö. varit i släktens ägo ända sedan 1700-talet.
Som närmast sörjande efterlämnar den avlidne maka och barn.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *