Dödsfall.

Prostinnan Anna Sundblad, född von Seth, Stockholm, avled på tisdagen. Den bortgångna var född på Varplösa i Björke socken på Gotland 1862 och var dotter till majoren greve Adam von Seth och hans maka, född Krokstedt. Sedan 1934 var hon änka efter f. d. ledamoten av riksdagens första kammare, kontraktsprosten i norra kontraktet av Visby stift August Sundblad. Närmast Börjes hon av svägerska och brorsbarn.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 april 1938
N:r 90

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *