Dödsfall.

Statskartografen Eintar Stenquist har avlidit i sitt hem i Ulvsunda, 53 år gammal. Den bortgångne var född i Stockholm, avlade studentexamen 1906 och lantmäteriexamen 1910. Efter att ha tjänstgjort som lantmätare i Stockholms län anställdes han 1915 vid Rikets allmänna kartverk.
Han sörjes närmast av maka, född Ekedahl och dotter till framlidne åkaren P. Ekedahl härstädes, samt dotter.

Efter endast några dagars sjukdom avled idag i sitt hem vid Gustafs i Fröjel smedmästaren Johan Olsson, som vid sitt frånfälle var endast 48 år gammal. Den i sina bästa år bortryckte var född vid Solbjerga, men flyttade sedermera, till Gustafs där han för 27 år sedan öppnade en smidesverkstad, vilken han alltjämt innehade. Bland förtroendeuppdrag som han innehaft kan nämnas ledamotskap av taxeringsnämnden. Änkeman sedan tre år tillbaka sörjes den avlidne närmast av tvenne söner.

I en ålder av 84 år avled på Mariahemmet igår änkefru Mina Öhman. Den bortgångna, som sedan flera år tillbaka var änka efter trädgårdsmästare Öhman härstädes, har sedan 1936 vårdats å Mariahemmet.

F. d. generaldirektören och chefen för statskontoret, förutvarande statsrådet Axel Emil Mårten Ericsson, avled på måndagen i sitt hem i Stockholm. Han var född i Tystberga 1871. Han sörjes närmast av maka, född Franzén, gotl.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *