Den förolyckade flygarens hemfärd.

Stoftet efter den förolyckade furir Ehrnbring fördes i går eftermiddag kl. 4,30 under militära hedersbetygelser ombord på ångfartyget Visby för att återföras till hembygden. Då kistan, buren av sex kamrater till den avlidne, förts ombord nedlades kransar från artillerikåren och furirkåren varpå överste Hamilton framförde ett sista tack och farväl.
Jordfästningen äger rum i Landskrona troligen på onsdagen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 Augusti 1938
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *