Den avgående barnmorskan hyllad.

Barnmorskan fru Elin Danielsson i Kräklingbo fyller i dag femtiofem år och kommer att avgå från sin tjänst med pension från 1 april.
Med anledning av högtidsdagen har hon blivit föremål för hjärtliga hyllningar. Sålunda uppvaktades hon redan i förmiddags av en deputation från Kräklingbo församling. Sedan psalmen ”Härlig är jorden” sjungits, tog kyrkoherde A. Laurell till orda, varvid han i anslutning till Matt. 22: 39 erinrade om fru Danielssons arbete i människokärlekens tjänst, ett arbete, som hon utfört utan knot eller klagan. Han önskade henne lycka och välgång för framtiden samt överlämnade från vänner i Kräklingbo som minnesgåva två portföljer samt därjämte en blomsteruppsats.
På middagen har hon uppvaktats även från de övriga kommunerna i sitt distrikt, nämligen Ala, Anga och Norrlanda.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 Mars 1938
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *