Bygdegård i Eskelhem.

Regeringen har medgivit att Eskelhems byggnadsförening för 460 kr. får friköpa ett område på 0,2073 hektar under ecklesiastika lönebostället Prästgården n:r 1 i Eskelhems socken. Området avges att sammanläggas med ett till föreningen skänkt område för uppförande av en bygdegård. Samtidigt har regeringen medgivit försäljning till skomakaren Gustav Dyplin av ett område på 0,1517 hektar under samma boställe för en köpeskilling av 250 kr. (P.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 22 april 1938
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *