Burgsvik — ungdomens paradis.

Glimtar från Ungsvenskarnas sommarläger.

Överst fr. v.: Burgsvik-ungdom paradis. En grupp glada Ungsvenskar. Gotlands Ungsvenska distriktsordförande, Simon Carlson, inspekterar badstranden. Andra raden: Karlshälls stora park står till Ungsvenskarnas förfogande. Tre trällande jäntor.
Underst: Från tennisbanan (världens bästa och billigaste). Vid stranden.

Burgsvik — för många Ungsvenskar runt hela vårt land är vid det namnet förknippat en rad ljusa minnen — sol, sommar och semester tillsammans med trevliga, käcka och levnadsfriska kamrater.
Det är nu tredje sommaren, som Ungsvenskarna hålla sommarläger på denna underbart vackra plats, och gör man sig besvär att studera deltagar: matrikeln märker man att många ärö de som varit med varje år — ett bevis så gott som något att man trivs i Burgsvik. I år har man även nöjet räkna fler deltagare från broderorganisationen på andra sidan kölen, Unge Höire i Norge, och dessa instämma med entusiasm i sina svenska kamrater påstående, att Burgsvik är ”alla tiders” semesterplats.
På Karlshälls hotell, dit lägret är förlagt, tycks intet vara omöjligt, då det gäller att ordna det så trivsamt och bra som möjligt för deltagarna. Sålunda är den stora parken med sin utmärkta tennisbana och badminton upplåten för deltagarna. Badstranden är prima och frekventeras givetvis livligt. En stor biograflokal med stora scenutrymmen förfogar man även Över, där under regniga dagar ordnas med trevliga underhållningsprogram, då det sprudlande solskenshumöret hos de agerande riktigt brukar komma till sin rätt. Detta bara en del av de möjligheter till omväxling och förströelse, som stå till buds. Mycket annat kunde givetvis nämnas, men man behöver endast tillägga, att när Ungsvenskarna samlas till sommarläger i Burgsvik, har man aldrig tråkigt. Det verkligt goda kamratskapet vore värt sitt särskilda kapitel, men vi nöja oss med att konstatera att en i ordets bästa mening ungsvensk anda genomsyrar lägret.
Alla som varit med äro helt säkert villiga att instämma i vad en deltagare som i år för tredje gången besökte lägret yttrade: ”Utan Burgsvik — ingen verklig semester”.
Tack vare de särskilt billiga resorna och det billiga uppehållet är det ekonomiskt möjligt för alla att tillbringa sin semester på Burgsvik och har man en gång varit där, återvänder man gärna.
Hellas.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 21 Juli 1938
N:r 165

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *