Bomberna regna.

Nya rapporter från Spanien.
Alicante, 22 maj. (TT fr. Havas.) Vid 4-tiden på söndagsmorgonen flögo insurgentplan över Alicante och fällde talrika bomber, varvid skador anställdes. Luftvärnet ingrep emellertid effektivt och jagade flygplanen på flykten. Ingen människa dödades.
Valencia, 22 maj. (TT fr. Havas.) På söndagsförmiddagen sökte tre insurgentflygplan från Mallorca flyga över Valencia men hindrades av luftvärnsartilleriet. De fällde då sina bomber i närheten av Grao, varvid tre besättningsmän ombord på en engelsk ångare Penthames sårades, två av dem allvarligt. Vid bombnedslaget uppstod brand på ångaren, som var lastad med spannmål.

Spansk general begår självmord.
Paris, 23 maj. (TT) Från Gibraltar meddelas, att nationalistgeneralen Yague, som spelade en framstående roll under inbördeskriget, men som nyligen arresterades för att ha hållit ett antiitalienskt radiotal, begått självmord. Det uppges, att en revolver lämnats framme i den cell där han inspärrats.

Bombardemanget av ”Penthames”.
Valencia, 23 maj. (TT.) Den engelska ångaren Penthames, som på söndagen träffades av bomber från Francoflygplan i Valencias hamn, är på 4,000 ton. Ombord befann sig vid tillfället en dansk noninterventionsdelegat. En av bomberna träffade kommandobryggan och förstörde befälshytterna. Två maskinister och en mässpojke skadades. Brand uppstod efter nedslaget, men elden släcktes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 23 Maj 1938
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *