Blåbandsungdomens årsmöte.

Gotlands Blåbandsungdoms årsmöte hålles i Vamlingbo på söndag. Gudstjänst äger rum i Elimkapellet på f. m. kl. 11 med predikan av pastor Sigfrid Alm från Visby. Kl. 1,30 e. m. är årsmötet i Missionshuset och en offentlig fest hålles sedan i Missionshuset 2,30 e. m. med föredrag av pastorerna Alm och Hermansson. Det blir vidare sång av blåbandskören varjämte kaffe serveras.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *